Netykieta Czatu

1 Portal OurWorld.pl (zwany dalej serwisem) uznaje zasady obowiązującej Netykiety oraz normy prawne panujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

2 Portal chroni dane osobowe użytkowników, mają oni prawo do wglądu w nie oraz dokonywania wszelkich niezbędnych zmian i korekt.

3 Jedyną oficjalną stroną internetową serwisu jest https://ourworld.pl

4 Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i darmowe.

5 Pieczę nad serwisem sprawuje administracja (zwana dalej server-operatorami lub s-operatorami).


III. LEGENDA

- Użytkownik ( Osoba odwiedzająca która posiada hasło na swój login )
- Operator czyt. OP ( Osoba odpowiedzialna za ład i porządek na danym pokoju gdzie dostała uprawnienia  )
- Serwer operator czyt. SOP ( Osoba odpowiedzialna za ład i porządek na czacie )
- Owner ( Właściciel Serwisu )


IV. Użytkownicy i Kary

1 Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, prawa RP oraz Netykiety, tyczy się to całej komunikacji odbywającej się zarówno poprzez portal jak i czat.

2 Operatorzy wszelkich pokoi zobowiązani są do nie wpuszczania osób na nickach przekraczających dobry smak, naruszających normy prawne, nawołujących do nienawiści na tle narodowym, rasowym etc. Obowiązkiem operatora jest dopilnowanie przestrzegania wszelkich obowiązujących w serwisie norm na polu, na którym posiadają oni swoje uprawnienia.

3 Poprzez rejestrację w portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji.

4 Użytkownik nie powinien podejmować się działań mających na celu szkodę portalu czy czatu takich jak spam, flood, włamania, kradzież danych osobowych czy podawania hasła osobom trzecim etc.

5. Pisanie wyłącznie WIELKIMI LITERAMI (uważane jest za krzyk).

6. Reklamowanie stron WWW oraz linkowanie cudzych (bądź uporczywe swoich) profili ( Dozwolone linki na czacie : YT, Facebook, Twitter )

7. Kategorycznie zabrania się podszywania pod innych użytkowników, także administrację jak i avatary oraz moderatorów. Zakazane jest również podawanie swojego hasła osobom trzecim.

8. Zauważywszy przypadek złamania obowiązujących w portalu norm użytkownik powinien zgłosić zaistniały fakt osobom uprawnionym do podjęcia odpowiednich działań (operatorom czyt. OP bądź serwer-operatorom czyt. SOP ).

9. Każdy użytkownik ma prawo do przebywania w dowolnym pokoju jeśli charakter takowego nie nakłada ograniczeń (np. wiekowych).

10. Przeklinanie/ubliżanie. Zabronione jest również celowe cenzurowanie przekleństw zakończone ( gwiazdkami, kropkami, znakami specjalnym ) , niedokończenie ich czy ukrywanie poprzez wstawianie różnych znaków, przestawianie liter, pisanie w innym języku itp

11. Prowokowanie do kłótni,  Wprowadzanie niemiłej atmosfery = KICK , nie tolurerujemy chamstwa

12. Szerzenie pornografii; oferowanie bądź proszenie o doładowania; wyłudzanie pieniędzy; seks oferty i sponsoring. Rozmowy dotyczące seksu dozwolone są tylko w pokojach o takiej tematyce (dostępne dla osób pełnoletnich), jednak składanie w/w ofert jest w nich zabronione

13. Użytkownik zgadza się z obowiązującymi w serwisie zasadami poprzez fakt podjęcia komunikacji za pośrednictwem serwisu czy rejestrację w nim. W wypadku, gdy takowej jednak wyrazić nie chce, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z usług serwisu i usunąć konto.

14 Wszelkie niejasności odnośnie niniejszego Regulaminu czy innych norm obowiązujących w serwisie prosimy wyjaśniać po przez kontakt na stronie.

15. Użytkownik posiadający status Operatora jest odpowiednio oznaczany w Serwisie, w sposób wskazujący na pełnienie funkcji Operatora. Wygląd na liście użytkownika jest  na czerwono

16. Podawanie swoich oraz osób postronnych danych personalnych, kontaktowych jest zabronione

17. Podszywanie się pod Moderacje

18. Udostępnianie swojego konta osobom trzecim w celu pisania na czacie

19. Obnażanie się przed kamerką i pokazywanie/dotykanie intymnych części ciała (krocza, piersi etc.), akty seksualne, masturbacja

20. Odtwarzanie lub prezentowanie treści pornograficznych, odtwarzanie filmów oraz programów telewizyjnych ( Dozwolone tylko gry )

21. Odgrywanie scen o charakterze przejawiającym przemoc (w tym samookaleczenie)

22. Namawianie właściciela pokoju do obnażania się/aktów pornograficznych

23. Kolory jaskrawe typu ( Żółty itp ) nie są mile widziane w przypadku gdy na polecenie moderatora nie zostanie zmieniony zostaniesz wyproszony.


V. Pokoje główne

1 Każdy pokój o statusie głównego czyt.( Pokój Systemowy ) jest własnością serwisu.

2 Pokoje główne są reprezentatywnymi dla całego serwisu.


VI. Operatorzy i s-operatorzy

1 Operatorzy pokoi rekrutowani są z grona Moderator Globalny decyzją wyłącznie innego operatora posiadającego wystarczające ku temu kompetencje.

3 S-operatorzy rekrutowani są ściśle według uznania Ourworld Team.

4 Operatorzy każdego szczebla powinni dopilnować przestrzegania obowiązujących zasad na polu, na którym posiadają oni swoje uprawnienia, powinni również dbać o rozwój i organizację powierzonych im jednostek.

5 Operatorów każdego szczebla powinni przestrzegać zasad panujących w serwisie, być przykładem dla innych.

6 Operatorzy każdego szczebla mają wgląd w dane osobowe użytkowników z adresami IP włącznie i zobowiązani są do zachowania ich w ścisłej tajemnicy.

7 Odstępstwem od punktu 5.6 jest sytuacja, gdy dane użytkownika udostępniane są organom ścigania w wypadku złamania prawa RP w związku z działalnością takiego użytkownika w zakresie serwisu; decyzja taka leży wyłącznie w geście s-operatorów po otrzymaniu prawomocnego nakazu sądowego.

8 Wszelkie prośby o nadanie funkcji operatora czy s-operatora są w złym tonie, za wystosowanie takowej można zostać ukaranym pacem lub Kickiem.

9 Wszelkie inne prawa, obowiązki czy zakres działań operatorów bądź s-operatorów ustalają osoby z ourworld Team.

10 . Operatorzy i Serwer operatorzy nie ingerują w pokoje zakładanych przez użytkowników. No chyba że Owner pokoju na to zezwala lub prosi o pomoc.

 

VII. Nagrody, kary i inne

1 Użytkownik łamiący ustalone normy może być ukarany według zasad ustalonych w danym pokoju czy całym serwisie.

2 Od każdej kary można odwołać się pisząc e-mail w dziale kontakt.

3 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu operatora każdego szczebla powinno zawierać, podobnie jak zgłoszenie sytuacji gdzie naruszone zostały normy, dowód na takie a nie inne postępowanie w formie zapisu rozmowy (loga) w formacie .html lub screena i powinno zostać przesłane na adres e-mail danego server-operatora dostępny w jego profilu w serwisie z dokładnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i wykazem świadków danego zajścia. Ewentualnie zgłoszenie do działu Kontakt

4 Zgłoszeń nie dopełniających punktu 6.3 nie przyjmuje się.

5 W wypadku wysłania logów/screenów przez operatora drugiemu operatorowi danego pokoju, bądź s-operatorowi punkt 5.6 Regulaminu serwisu nie obowiązuje w zakresie występujących tam adresów IP.

6 Użytkownik za dobre sprawowanie może zostać nagrodzony według norm panujących w danym pokoju..

7 Nagrody i kary mające wymiar globalny (w zakresie całego Serwisu) wydawane są według taryfy s-operatora aktualnie podejmującego interwencję, powinny być one jednak adekwatne do zaistniałej sytuacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w części lub całości nie podając przyczyny takiego zachowania, zobowiązuje się jednak poinformować użytkowników gdy taki fakt zaistnieje, poprzez wiadomość prywatną w serwisie.

2 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować pod adres:

https://ourworld.pl/contact/