1. Szacunek - Zwracaj się z szacunkiem do użytkowników czata, zwłaszcza do osób nieznajomych. Jeżeli operator zwróci Ci uwagę lub też usunie z pokoju, nie obrażaj się, raczej zastanów dlaczego tak się stało.

2. Caps Lock/Shift - prosimy o pisanie małymi literami. W sieci duże (wielkie) litery oznaczają krzyk i mogą być wykorzystane w bardzo wąskim zakresie. Generalnie pisanie wielkimi literami będzie uważane za naruszenie akceptowanych na czacie zasad.

3. Flood (tzw. floodowanie) - należy przez to rozumieć ciąg(i) znaków, liter lub liczb, nie mających logicznego lub językowego uzasadnienia oraz nie wynikający z kontekstu prowadzonej rozmowy. Zakaz ten obejmuje także wielokrotne kopiowanie i wklejanie jednej wiadomości (tekst lub obrazki). Za flood będą uznane też wszystkie wypowiedzi, których celem jest utrudnienie prowadzenia rozmowy innym użytkownikom. Ostateczna decyzja zaliczająca wypowiedzi do floodu należy do operatora pokoju. Nicki (pseudonimy) zawierające flood, będą bezwzględnie usuwane z czatu (np. ...gggggg...), także nicki zawierające niezrozumiały ciąg znaków (np. ...fggsdfsfss...).

4. Bluzgi - pod tym pojęciem rozumiemy używanie języka powszechnie odbieranego jako niecenzuralny, jak również obrażanie pozostałych czatowiczów. Ostateczna decyzja zaliczenia wypowiedzi jako bluzgania należy do operatora obecnego na czacie. Nicki zawierajace zwroty niecenzuralne będą bezwzględnie usuwane z pokoju.

5. Reklama - jest zakazana w każdej postaci (od tego jest PORTAL – OŚ czasu lub Fanpage !). Nie wolno reklamować stron WWW, produktów i usług, oraz co najważniejsze INNYCH POKOI. W dobrym zwyczaju jest, aby wymianę adresów mailowych, linków WWW, numerów GG, ICQ, GSM, PHP, kodów PIN/PUK, haseł, numerów tablic rejestracyjnych itp. prowadzić podczas rozmowy na kanale prywatnym (priv).

Za reklamę uznawane są też wszelkie oferty sponsoringu np. "mogę towarzyszyć Pani/Panu za określoną kwotę", lub "zapłacę Pani/Panu za określoną usługę".

6. Handel - na czacie jest zakazany w każdej postaci (od tego jest PORTAL ! ). Wszelkie oferty kupię/sprzedam/zamienię/szukam/przyjmę/oddam będą usuwane z pokoju, dotyczy to również nazw nicków. Karane też będą nicki zawierające w nazwie symbol lub nazwę sprzętu mogącego wskazywać operatorowi próbę jego kupna/sprzedaży/wymiany.

7. Kolor - Kolor niebieski oraz inne kolory oznaczają, że dana osoba ma prawa gościa specjalnego. Tytuł gościa specjalnego wykorzystywany jest podczas dyskusji moderowanych, ale można spotkać czaty, w których jest to wykorzystywane jako pewnego rodzaju specjalne wyróżnienie dane przez operatorów.
Kolory przyznawane są w sposób (subiektywny) przez operatorów osobom, które są powszechnie znane i lubiane przez innych użytkowników. Nadanie koloru wiąże się z zaufaniem, które bezwzględnie wymaga przestrzegania regulaminu czata. Proszenie o kolor jest w złym tonie. Zwykle prośby takie będą ignorowane. Uwaga! Uparte naprzykszanie się o kolor w jakiejkolwiek postaci operatorowi, wiąże się z konsekwencjami (kick, ban). Nicki tymczasowe (tzw. plemniki) kolorów nie dostają. Proszenie o kolor na "priv" grozi kickiem lub banem (od 1min do 48h), zależnie od taryfy operatora.
Uwaga!: Jeśli zmieniłeś nicka i używasz nowego, a miałeś kolor na poprzednim, możesz mieć kolor również na nowym. Musisz tylko napisać e-mail na adres kontakt@ourword.pl Treść maila powinna zawierać nazwę Twojego starego nicka i nowego, oraz prośbę o przyznanie koloru!

8. Czat - jest miejscem do prowadzenia dyskusji na prawie wszystkie tematy. Zabronione jest jednak naruszanie powszechnie akceptowalnych norm społecznych, w tym prowadzenie rozmów obrażajacych innych użytkowników (np. przekonania moralne/religijne/polityczne) i inne mające charakter rasistowski lub popularyzujący ŚRODKI ODURZAJĄCE w ogólnym pojęciu, oraz oferty ich kupna/sprzedaży. Powyższe dotyczy także nazw nicków używanych na czacie.

9. Prowokacja - Jeżeli ktoś Ci dokucza, nie daj się sprowadzić do jego poziomu (przecież nie należysz do hołoty), jeżeli będzie zbyt natarczywy daj mu "ignora" lub zwróć się o pomoc do operatora (przedstawiając loga z rozmowy). Wdawanie się w kłótnie i obraźliwe dyskusje może doprowadzić do usunięcia z pokoju wszystkich uczestników takiej rozmowy.

10. Sankcje - łamanie regulaminu grozi wyproszeniem z pokoju przez operatora. W przypadku poważnego złamania regulaminu, użytkownik zostanie zbanowany (brak możliwości powrotu) na okres uznany za stosowny przez operatora obecnego w danej chwili na czacie. Maksymalny czas jednorazowego bana to 24h - 48h.

11. Regulamin - obowiązuje wszystkich czatowiczów, niezależnie od posiadanego rodzaju nicka, koloru czy pełnionej funkcji. Zabronione jest wypraszanie operatorów przez innych operatorów!

12. Hasło (dla operatorów) - Administratorze, obowiązuje kategoryczny zakaz udostępniania osobom trzecim swojego nicka, podając hasło lub poprzez zasiedzenie. Ty dostałeś uprawnienia i tylko Ty możesz ich używać. Łamanie tego punktu regulaminu grozi utratą praw operatora.

13. Skargi - W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do wykonywania przez operatora(ów) jego funkcji, każdy użytkownik może przesłać swoje uwagi na adres: czat@ourworld.pl Wnioski powinny zawierać uzasadnienie przedstawionych uwag/zarzutów oraz (o ile to możliwe) kopie logów, które wskazują na niewłaściwe zachowanie operatora. Osoby przedstawiające nieprawdziwe informacje mogą zostać trwale wykluczone z grupy użytkowników czata (ban lista).
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na niektóre listy.

Dekalog:

1.Używaj czatu z rozwagą i ostrożnością.
2.Nie używaj czatu aby szkodzić innym.
3.Nie zakłócaj czatowania innym. Zawsze możesz trafić na silniejszego (bardziej doświadczonego lub administratora).
4.Masz prawo do posiadania i wyrażania swoich poglądów. Pamiętaj jednak, że inni mają DOKŁADNIE TAKIE SAMO PRAWO - szanuj to.
5.Zanim coś wyślesz, przemyśl to. Myśl o konsekwencjach. Pamiętaj, tak Cię widzą jak piszesz.
6.Czatu nie wymyślono po to, abyś odreagowywał swoje frustracje - nie wszyscy mają ochotę służyć za "chłopców do bicia".