Andrzej
by on February 29, 2020
65 views
Ciekawe propozycje dla dzieci, w celu nauki matematyki w klasie 4.
Dziecko w klasie 4 poznaje świat matematyczny, czyli zapis liczbowy w wersji rzymskiej i/ lub arabskiej. Jak pomóc dziecku zrozumieć i zapamiętać zasady zapisu?
1- przygotować należy karteczki z zapisem rzymskim na jednej stronie, a na drugiej arabskim.
I×1
V×5
L×50
C×100
D×500
M×1000
2- zabawa- nauka.
Proponujemy dziecku aby wymyśliło jakieś skojarzenia z zapisem rzymskim. Potem aby dobrało karteczki z zapisem arabskim i powiedziało dlaczego w ten sposób dobrało.